ניהול ספרי חשבונות – ספרים מיוחדים

מאמר זה הוא בהמשך למאמר הכללי הדן בספרי חשבונות.

 • ספרים ורשומות מיוחדים – עסקים שונים נדרשים לנהל ספרי חשבונות ורשומות המותאמים רק להם. להלן העיקריים שבהם (רשימה חלקית):
  • ספר תנועת מלאי – ספר שבו נרשמות קניות חומרי הגלם והשימוש בהם לייצור (בקרה על מלאי חומרי גלם), "כניסות" של תוצרת גמורה מהייצור או מקניות מספקים חיצוניים ומכירת מוצרים מוגמרים (בקרה על מלאי מוצרים מוגמרים). חייבים בניהול הספר יצרנים, סיטונאים וקמעונאים שפעילותם גדולה.
  • חשבון עבודה – קבלנים חייבים לנהל "חשבון עבודה" בהנהלת החשבונות שלהם לכל פרויקט שהיקפו מעל – 500,000 ש"ח. חשבון זה מפרט את העלויות של הפרויקט לפי סוגיהן (משכורות, חומרי גלם, קבלני חוץ וכד').
  • ספר לקוחות – בעל מקצוע חופשי חייב לנהל רישום על החיובים שהוציא ללקוחותיו, ופרטים על פירעון חיובים אלה.
  • יומן רופא – כל רופא חייב לנהל יומן שבו יירשמו שמות המטופלים, תאריכי הטיפול בהם ופרטים על הסכומים שנגבו מהם.
  • ספר תלמידים – בעלי בתי-ספר לנהיגה חייבים לערוך מעקב על פרטי התלמידים, מספר השיעורים שלמדו והסכומים שגבו מהם.
  • ספר רכב – מורה נהיגה חייב לנהל מעקב יומי על השיעורים שלימד, מספר הקילומטרים שנסע, קניות הדלק והגבייה מהתלמידים.
  • ספר תלמידים לבתי-ספר – בית-ספר שבו לומדים תלמידים חייב לנהל מעקב על פרטי התלמידים, הכיתה שבה הם לומדים ופרטים על הגבייה מהם.
  • ספר עסקאות וספר זכויות במקרקעין – מתווכים וסוחרי מקרקעין חייבים לנהל מעקב על עסקאות מוצעות ועסקאות שבוצעו.
  • ספרי סחר ותיווך – סוחרים ומתווכים ברכב חייבים לנהל מעקב על עסקאות שהוצעו ועסקאות שבוצעו בכלי-רכב, לרבות הוצאות ותיקונים ששולמו על-ידם.
  • ספר אורחים – בעלי בתי-מלון ובתי-הארחה חייבים לנהל מעקב על האורחים ותאריכי שהייתם, וכן על פרטי הגבייה מהם.
  • ספר הובלות והסעות – מובילים ומסיעים חייבים לנהל מעקב על ההסעות שביצעו והסכומים שגבו.
  • יומן עבודה למוסך – מוסכים חייבים לנהל מעקב על כל-רכב שהתקבל לטיפול ועל פרטי הגבייה מהלקוחות.
  • קבלני שיפוצים – חייבים לנהל יומן עבודה על השיפוצים שביצעו ופרטי הגבייה מהלקוחות.
  • יומן שירות – מסעדות חייבות לנהל מעקב יומי לגבי המלצרים שעבדו והפדיון מכל מלצר, אלא אם דמי השירות נגבים בחשבון על הארוחה.
  • ספר המשק – חקלאים חייבים לנהל מעקב נרחב אחר בעלי-החיים והגידולים החקלאיים.
  • מכירות דלק – תחנות דלק חייבות לנהל מעקב אחר מכירות הדלק ומצב המונה של כל משאבה בתום כל משמרת.

 

"עוסק פטור" – נישום שמחזור הכנסותיו השנתי אינו עולה על 76,884 ש"ח ואשר רשום כ"עוסק פטור" במע"מ, חייב רק בניהול של "שוברי קבלה" או "ספר פדיון יומי" ורישום הכנסותיו והוצאותיו ב"ספר תקבולים ותשלומים".

הערה – את ספרי החשבונות לרבות פנקסי החשבוניות, הקבלות, סרטי הקופה הרושמת וכד' יש לשמור שבע שנים מתום שנת המס.

השארת תגובה