עסק הפועל מהבית

דף זה הוא המשך לדפים העוסקים בתכנון מס

עסק הפועל מהבית – אם פתחת עסק שיפעל מביתך הפרטי, אתה זכאי לתבוע לצורך מס חלק מהוצאות הבית, כדלהלן:

ארנונה – חלק יחסי על-פי השטח המשמש את העסק.

חשמל – כנ"ל.

דמי שכירות – אם הנך שוכר את הבית, אתה יכול לתבוע חלק מהוצאות השכירות על-פי השטח היחסי המשמש את העסק. במקרה זה עליך לקבל את אישורו של בעל הבית, ולנכות "מס במקור" מהתשלום היחסי עבור החלק העסקי.

טלפון – אתה רשאי לתבוע את הוצאות הטלפון שנוספו לך עקב הפעלת העסק. במידה וניתן לשכנע את פקיד השומה שההוצאות שמעל 1,900 ש"ח לשנה הן עסקיות, אפשר לתבוע את כל ההוצאה העולה על 1,900 ש"ח בשנה (אלא אם כן סך ההוצאה עולה על 19,300 ש"ח בשנה, ואז יותר לניכוי סך 80% מההוצאה).

השארת תגובה