פתיחת תיקים – מס הכנסה

מיד לאחר הרישום במע"מ יש לפתוח תיק במס הכנסה, במשרדו של פקיד השומה באזור מגוריך, או לחתום על טפסים במשרדנו, ואנו נעשה את הפעולה בעבורך. להלן רשימת האישורים שעליך להמציא עם הרישום במס הכנסה:

  • טופס דרישת פרטים מיחיד (מספר 5329).
  • חוזה שכירות של מבנה העסק.
  • בקשה לפטור מניכוי מס במקור.
  • פרטים על נכסים המשמשים אותך בעסק, כגון כלי רכב ודירה.
  • פרטים על מספר העובדים המועסקים אצלך.

השארת תגובה