תכנון מס – הוצאות מוכרות

דף זה הוא המשך לדפים העוסקים בתכנון מס

התרת הוצאות לצורכי מס הכנסה

בכדי שהוצאה תהיה מותרת לניכוי במס הכנסה, עליה להיות "הכרחית לצורך ייצור הכנסה", כהגרתה המופיעה בסיף 17 לפקודת מס הכנסה. ישנן הוצאות שהחוק מתיר את חלקן בלבד, על פי נוסחה מסוימת. יש הוצאות שנחשבות כ"הוצאות מעורבות" שאותן ניתן לתבוע רק בחלקן או שלא ניתן בכלל. כמוכן יש הוצאות האסורות בניכוי כגון קנסות. הוצאות בגין קניית רכוש קבוע אינן מותרות בניכוי מיידי, אלא תוכל לתבוע בגינן פחת, שסכומו מחושב באחוזים מעלות הקנייה. אני מציע שתתייעץ עם רואה חשבון בעניין ההוצאות המותרות לניכוי בעסק שלך.

 

היבטי מע"מ בניכוי מס תשומות מהוצאות עסקיות

מרוב ההוצאות העסקיות ניתן לקזז את מלוא מס התשומות הגלום בהן. יחד עם זאת ישנן הוצאות שבהן אין מע"מ כלל, או שניתן לקזז רק חלק ממנו. בכל מקרה, ניתן לקזז מס תשומות רק על סמך "חשבונית מס" שהוצאה על שם העסק שלך. להלן רשימת ההוצאות השגרתיות בעסקים השונים. ליד כל הוצאה רשום האחוז ממס התשומות שניתן לתבוע:

סוג ההוצאה

אחוז מע"מ

סוג ההוצאה

אחוז מע"מ

משרדיות, הדפסות

100

קניות

100

אחזקת עסק

100

אחזקת ציוד

100

הנהלת חשבונות ויעוץ מס

100

קבלני משנה

100

ראיית חשבון ויעוץ עסקי

100

חשמל

100

משפטיות

100

שירותי כוח אדם

100

נסיעות

100

דואר ושליחויות

100

ספרות מקצועית

100

פרסום

100

עמלות שיווק

100

אינטרנט

100

שכירות

100

טלפון קווי

100

מים מחברה עירונית

100

ייעוץ עסקי

100

רכב – דלק ותיקונים

הערה

ארנונה

0

רכב – רישוי וביטוח

0

מתנות

0

שכירות רכב (ראה הערה)

0

קנסות

0

ביטוח עסק

0

עמלות בנק

0

ארוחות עסקיות

0

משכורת ונלוות

0

טלפון סלולארי

67

כיבוד

67

 

הערות

רכב – בגין הוצאות דלק ותיקונים ברכב שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג, מותר לקזז 66.7% מס תשומות. ברכב שמשקלו גבוה יותר ניתן לקזז את מלוא מס התשומות.

לפגישת יעוץ ראשונה בחינם עם רואי החשבון משה פרג או אילן כהן

טל' – 6288180 שלוחה 0

 

השארת תגובה