תכנון מס – חובות אבודים

דף זה הוא המשך לדפים העוסקים בתכנון מס

חובות אבודיםחובות אבודים הם חובות שלא ניתן לגבות אותם, להבדיל מחובות "מסופקים" שהסיכוי לגבות אותם נמוך, אך עדיין קיים. דוגמאות לחובות אבודים: חוב של חברה ש"פשטה את הרגל" אשר חייבת לך כסף ואינך נמצא במעמד של "נושה מועדף", לקוח אשר ברח מהארץ ולא ניתן לאתר אותו. חוב "אבוד" אפשר לנכות כהוצאה לצורך מס אם תצליח להביא הוכחות מוצקות לכך. בדרך כלל נדרש אישור של עורך-דין שמטפל בעניין החוב. אם הלקוח פעיל, אך נראה לך שלא ניתן לגבות ממנו את כל החוב, עדיף להגיע איתו להסכם, לפני תום שנת המס, על החוב שאפשר לגבות ולתבוע את ההפרש כחוב אבוד.

 

בשנים האחרונות ניתנה אפשרות לקבל חזרה מע"מ ששילמת על החשבונית שהוצאת ללקוח אשר חובו מוגדר כ"אבוד". הפרוצדורה לכך מעיקה אך כדאית כשהמע"מ הוא בסכום גבוה.

תביעות תלויות נגדך – אם קיימות תביעות עסקיות נגדך (של לקוח לא מרוצה או אדם אחר שתובע ממך כסף על בסיס עסקי), וסיכויי המימוש של תביעה זו הם גבוהים, זכותך לתבוע את סכום התביעה (מוכפל בסיכויי המימוש) כהוצאה מוכרת לצורכי מס. למשל, אם התביעה היא על סך 100,000 ש"ח וסיכויי המימוש הם 70% (על-פי אישור עורך-דין), ההוצאה המותרת בניכוי היא 70,000 ש"ח. זכור כי אם אתה מדווח על הכנסותיך לפי "בסיס מזומן", לא תוכל לתבוע הוצאה זו כי טרם שילמת אותה!

ככה זה כשיש לך רואי חשבון שמבינים תכנון מס מהו!

השארת תגובה