תכנון מס – טיפים נוספים

דף זה הוא המשך לדפים העוסקים בתכנון מס

דמי שכירות – אם אתה שוכר מבנה או דירה המשמשים לעסקך, עליך לנכות מס במקור מבעל המבנה. גובה הניכוי במקור הוא 30% מסכום דמי השכירות (כולל מע"מ). את הניכוי במקור יש להעביר עם העברת המס שניכית מעובדיך (כל חודש או חודשיים). אם לא תנכה במקור לבעל המבנה, פקיד השומה רשאי שלא להתיר את ההוצאה בגין השכירות.

פיצויי פרישה – פיצויי פרישה לעובדים מותרים בניכוי מס רק אם שולמו בפועל לעובד עם פרישתו, או שהופקדו בקופת פיצויים במסגרת ביטוח מנהלים.

ככה זה כשיש לך רואי חשבון שמבינים תכנון מס מהו!

השארת תגובה