תכנון מס – טיפים

דף זה הוא המשך לדפים העוסקים בתכנון מס

טיפים ליום-יום

לפני ש"אשפוך" לפניך טיפים שיחסכו לך מיסים רבים, אני רוצה להדגיש דבר  שבעיניי הוא חשוב ביותר. כדי לנצל באופן מרבי את כל ה"חורים" ברשת המיסוי אתה נדרש להקדיש לכך זמן רב, לעיתים זמן רב מדי, ובכך מזניח היבטים אחרים בניהול העסק שעשויים להכניס לך כסף רב יותר, בין שהם בטווח הקצר מהגדלת המכירות ובין שהם בטווח הארוך מפיתוח עסקי נכון.

לכן כל עוד העסק שלך קטן ורווחיותו נמוכה, אל תקדיש לתכנוני מס מסובכים זמן רב מדיי, אלא דאג לפיתוחו של העסק ולביסוסו!

לאחר שהבהרתי את הכלל הבסיסי הנ"ל, אעבור לטיפים עצמם. אין הכוונה לשטוח בפניך את כל פקודת מס-הכנסה והפרשנויות בגינה, וגם לא את הטיפים השגרתיים שאתה יכול לקבל מרואה חשבון, אלא טיפים שיש להם ערך רב, ולעיתים נדחקים הצידה:

התייעץ ברואה חשבון – רואה חשבון מכיר את העסק שלך ויכול לתת לך טיפים שמתאימים לו. ישנם טיפים שמתאימים לחברות ולא לעסק עצמאי. אחרים מתאימים לעסק יצרני ולא מתאימים לעסק שנותן שירותים ולכן שב עם רואה החשבון שלך לפחות ארבע פעמים בשנה כדי לבדוק את התוצאות העסקיות, ואם קיימת בחוק "פרצה" שאינה מנוצלת עד תום. אני חוזר ואומר – אין הכוונה לפעולות אסורות, אלא לפעולות שלגביהן יש מחלוקת שטרם נפתרה או סתם "פרצות" שהמחוקק טרם סגר.

דיווח לפי "בסיס מזומן" – עסקים מסוימים יכולים לדווח לפקיד השומה על הכנסותיהם השנתיות החייבות במס לפי "בסיס מזומן". כלומר הכנסת העסק תימדד אך ורק על בסיס הכנסות שהתממשו למזומן עד לתום השנה, ועל בסיס הוצאות ששולמו עד לתום השנה. לכן אם הייתה לך הכנסה שטרם קיבלת את התמורה בגינה עד לתום שנת המס, או שקיבלת שיקים דחויים לשנת המס הבאה – תוכל לדחות את מועד הדיווח עליה לשנת המס שבה קיבלת בפועל את התמורה. טיפול דומה נעשה לגבי הוצאות עסקיות שהיו לך ושילמת אותן בשנת המס הבאה. יתרון המיסוי שקיים פה הוא עצום, בעיקר כשיש לך יכולת לשלוט על מועד קבלת ההכנסות שלך ועל מועד תשלום ההוצאות שלך.

בדוק עם רואה חשבון אם העסק שלך יכול לדווח על "בסיס מזומן", ואם כן, יישם זאת מהרגע שבו אתה פותח את העסק. אם אכן תוכל לדווח לפי "בסיס מזומן", רצוי שתשלם את כל ההוצאות שלך לרבות את המשכורת לעובדים, את המיסוי בגינן ואת קופות-הגמל והפנסיה, לפני תום השנה. ככלל, אם מסרת לספקים המחאות שמועד פירעונן בסוף חודש דצמבר, עליך לוודא את הפירעון בבנק במועד – אחרת הן לא תחשבנה כהוצאות של אותה שנה. במקביל, נסה לדחות לשנה הבאה תקבולים שעליך לקבל סמוך לתום שנת המס הנוכחית. אתה יכול לקבל אותם באמצעות המחאות דחויות לשנה הבאה, והן תחשבנה כהכנסות של השנה הבאה.

ככה זה כשיש לך רואי חשבון שמבינים תכנון מס מהו!

השארת תגובה