תכנון מס – מלאי מת ומלאי איטי

דף זה הוא המשך לדפים העוסקים בתכנון מס

מלאי "מת" ומלאי "איטי" – יצרנים רבים, סיטונאים וקמעונאים אינם מקדישים תשומת-לב ראויה לרשימת המלאי בסוף השנה. החוק קובע כי ברשימת המלאי יופיעו מחירי העלות של הפריטים. אלא מאי, אם מדובר במלאי "מת" (שיצא מהאופנה, או התקלקל ואי-אפשר למוכרו) או מלאי "איטי" (שיצא מהאופנה או שנמכר בקצב איטי שהסיכוי למוכרו בתוך פרק זמן סביר לפני שיתקלקל, הוא נמוך), הרי זכותך לקבוע לו מחיר נמוך ממחיר העלות שלך – כזה שמביא בחשבון את הרווח הגולמי העתידי מהפריט. לדוגמא – נניח שפריט המלאי עלה לך 100 ₪, אך מאחר שיצא מהאופנה, או שהתיישן טכנולוגית, אתה יכול למכור אותו ב – 60 ₪ בלבד. אם הרווח הגולמי הרגיל שלך הוא 40%, תוכל לכלול אותו ברשימת המלאי בערך של 36 ₪ בלבד (60 פחות רווח גולמי בסך 24 ) וע"י כך לרשום למעשה הוצאה בסך 64 ₪.

מלאי "מת" אפשר למחוק לצמיתות מרשימת המלאי, וזאת לאחר שיקול דעת והסברים מתאימים לפעולת ההערכה והמחיקה. מלאי "איטי" אפשר להעריך בהתאם לקצב המכירה הצפוי שלו. ככל שהוא "איטי" יותר, כך הוא דומה יותר למלאי "מת".

התייחסות זו, לערכו האמיתי של המלאי, יכולה לחסוך לך סכומי מס ניכרים.

ככה זה כשיש לך רואי חשבון שמבינים תכנון מס מהו!

השארת תגובה