עסק חדש – בדיקות פיננסיות

רו"ח משה פרג

רו"ח משה פרג

מדריך מקוצר מתוך הספר "המדריך השלם ליזמות עסקית" אשר כתבתי.

חישובים פיננסיים

לפני פתיחת עסק חדש אתה חייב לארגן מקורות כספיים שיספיקו למימון הציוד, לשכירות ושיפוצים, ל”הון חוזר” ולפעילות השוטפת. אתה צריך לדעת כיצד לחשב את הרווחיות הצפויה של העסק, את הסיכוי להחזר ההשקעה שלך ואת התשואה הגלומה בו – כל זאת לפני שתקבל החלטה סופית על פתיחת העסק. התכנון הפיננסי הראשוני שביצעת זה עתה יעזור לך להעריך את הכדאיות הכלכלית בפתיחת העסק. כאשר אתה פותח עסק חדש, הציפייה שלך היא לקבל רווחים שיהיו פיצוי הולם לשלושה דברים:

  • ההשקעה הראשונית שלך בהקמת העסק ובהרצתו.
  • הזמן והמקצועיות האישיים שלך שאותם אתה מעמיד לרשות העסק – זאת כחלופה למשכורת שהיית יכול לקבל כשכיר במקום עבודה אחר.
  • הסיכון הקיים בהפעלת עסק עצמאי.

מספר מונחים שישמשו אותך לצורך החישובים הפיננסים:

“הוצאות משתנות” – הוצאות המשמשות באופן ישיר לייצור המוצרים שאתה מוכר או לשירותים שאתה נותן. הן קיימות רק אם העסק מייצר מוצרים.

“הוצאות קבועות” – אלה הן הוצאות שסכומן אינו קשור ישירות לשינוי בהיקף הייצור או המכירות של העסק. אלה הן הוצאות כלליות שרובן קיים מיום הקמת העסק. הן קיימות גם אם העסק לא ימכור ולו יחידת מוצר אחת.

“רווח גולמי” – ההפרש בין מחיר המכירה של המוצר לבין עלותו (עלות הייצור הישירה ליצרן או מחיר הקנייה של קמעונאי). הרווח הגולמי נמדד ממחיר המכירה ולא ממחיר הקנייה.

“הון חוזר” – מימון הוצאות הנדרשות להפעלה השוטפת של העסק כגון מלאי חומרי גלם ומוצרים מוגמרים, אשראי הניתן ללקוחות ושכר עובדים. האמור נכון לגבי ה”הוצאות המשתנות” ולגבי ה”הוצאות הקבועות” כאחד. גובה ה”הון החוזר” מחושב על-פי משך הזמן הדרוש למימון הוצאות אלה עד לקבלת התמורה מהלקוחות.

“נקודת האיזון” – בתקופה הראשונה להפעלת העסק, אפשר וההכנסות לא תכסינה את ההוצאות. מספר הקסם שבו מתאזנות ההכנסות וההוצאות שלך נקרא “נקודת האיזון”. נקודה זו מבטאת את רמת ההכנסות אשר ממנה ומעלה אתה מתחיל להרוויח. נוסחת “נקודת האיזון” תלויה ברווח הגולמי וב”הוצאות הקבועות” של העסק.

נושאים קשורים שעלולים לעניין אותך

עדכונים שוטפים 6.10.2021‎‎

לקוחות יקרים! להלן עדכונים שוטפים בנושאי חקיקה וכו’: 1.      התקנת דלקנים בכלי רכב – רבים מכם קראו בעיתונים על הכוונה לחייב את בעלי העסקים מחודש נובמבר 2021 להתקין דלקנים

קרא עוד »