עצמאי או חברה – תכנון מס

רו"ח משה פרג

רו"ח משה פרג

האם ישנם הבדלים בין אפשרויות תכנון המס של עצמאים וחברות?

עצמאי – האפשרות לבצע תכנוני מס מוגבלת מאוד. כל הכנסות העסק הן של בעליו, והוא יכול לעשות בהן כרצונו. היחיד נישום על -פי כלל הכנסותיו ולפי שיעורי מס הגדלים והולכים עם הגידול בהכנסתו (“מדרגות מס”).

חברה – החברה נישומה על הכנסותיה בשיעור מס קבוע. בעל החברה נישום רק על שכר שקיבל מהחברה. ניתן לבצע תכנוני מס מורכבים בחברה ובינה לבין בעלי המניות. מעבר למשכורת, בעלי החברה יכולים למשוך דיבידנד מרווחי החברה. כל משיכה אחרת תיחשב כהלוואה .

היתרון הגדול של חברה על פני עצמאי הוא בתכנון המס. עצם העובדה שמדובר בשני גופים הנישומים בנפרד מהווה כר פורה לתכנוני מס. שיעור המס הקיים על יחיד מורכב ממס ההכנסה, מדמי הביטוח הלאומי וממס הבריאות. על-פי שיעורי המס בשנת 2012 היה השיעור השולי של המס על היחיד כ – 48%. המס בחברה הוא קבוע והנו 25%. המס בעת משיכת דיבידנד הוא 30% מהיתרה (כלומר 30% מ – 75% שנותרו בחברה לאחר ששולם מס החברות). סך המס בעת משיכת דיבידנד הוא כ – 48% והוא שווה בערך למס השולי המשולם על ידי היחיד. היתרון בפעולה כחברה הוא שאת הדיבידנד ניתן למשוך על פי רצונו של בעל החברה, או בכלל לא במידה והוא מחליט להשקיע את עודפי הכספים שנצברו בחברה בהשקעות מסחריות.

החיסרון הגדול של חברה לעומת עצמאי הוא בסגירתה. אם פעלת כחברה אך החלטת לסגור אותה, תהליך הסגירה הוא מורכב וארוך, זאת לעומת הליך קצר וקל בעסק עצמאי.

נושאים קשורים שעלולים לעניין אותך

עדכונים שוטפים 6.10.2021‎‎

לקוחות יקרים! להלן עדכונים שוטפים בנושאי חקיקה וכו’: 1.      התקנת דלקנים בכלי רכב – רבים מכם קראו בעיתונים על הכוונה לחייב את בעלי העסקים מחודש נובמבר 2021 להתקין דלקנים

קרא עוד »