פתיחת תיק במע”מ

רו"ח משה פרג

רו"ח משה פרג

כל מה שצריך לדעת ולהכין מראש על מנת לפתוח תיק במע"מ

פתיחת תיקים במס ערך מוסף

את הרישום שלך במע”מ תוכל לעשות בעצמך, על ידי הגעה לתחנת מע”מ באזור מגוריך, או לחתום על טפסים במשרדנו, ואנו נעשה את הפעולה בעבורך.

להלן רשימת האישורים שעליך להמציא עם הרישום במע”מ:

 • טופס 821. במידה ומדובר בשותפות, על כל שותף לחתום על טופס 821, וכן על טופס אחד לשותפות שבו יצוין שמו של השותף שייצג את השותפות לצורכי מע”מ.
 • צילום תעודת זהות.
 • ייפוי כוח לרואה חשבון.
 • חוזה שכירות של מבנה העסק.
 • פרטי חשבון בנק (שיק מבוטל או אישור מהבנק). במידה והחשבון משותף לך ולאדם נוסף, עליך להחתים אותו על מסמך מיוחד בו הוא מאשר שימוש בחשבון לצורך העסק.
 • הזמנה מלקוח פוטנציאלי.
 • תעודת מקצוע, במידה והעסק מחייב זאת (סוכן ביטוח וכד’).
 • כאשר מדובר בעסק המספק שירות שאינו המוני – מסמך המעיד שיש לך לקוח פוטנציאלי אחד לפחות (למשל, מהנדס בנין עצמאי צריך להביא מכתב כוונות מלקוח עתידי)

במקרה של חברה בע”מ עליך לצרף גם את האישורים והמסמכים הבאים:

 • תעודת התאגדות מרשם החברות
 • תקנון החברה
 • פרוטוקול מינוי דירקטורים ובעלי זכות חתימה בשם החברה
 • פרוטוקול מינוי רואה חשבון
 • חותמת החברה

מספר העוסק המורשה שתקבל יהיה זהה למספר תעודת הזהות המלא שלך (9 ספרות). במידה ומדובר בשותפות, היא תקבל מספר עוסק מורשה מסדרה מיוחדת. במידה ומדובר בחברה, מספר העוסק יהיה זהה למספר הרישום שלה ברשם החברות.

לעסקים קטנים, הנותנים שירות בעיקר לאנשים פרטיים, רצוי להירשם כ”עוסק פטור” אשר אינו משלם מע”מ על הכנסותיו, ואינו מתקזז על מע”מ התשומות בעסקו.

נושאים קשורים שעלולים לעניין אותך

עדכונים שוטפים 6.10.2021‎‎

לקוחות יקרים! להלן עדכונים שוטפים בנושאי חקיקה וכו’: 1.      התקנת דלקנים בכלי רכב – רבים מכם קראו בעיתונים על הכוונה לחייב את בעלי העסקים מחודש נובמבר 2021 להתקין דלקנים

קרא עוד »