שותפות

רו"ח משה פרג

רו"ח משה פרג

שותפות היא גוף אשר היה נהוג להשתמש בו בשנים עברו בהיקף רחב, כאשר השימוש בחברות היה מצומצם יחסית. כיום, עם הגידול בשימוש בפעילות באמצעות חברה בע"מ ירד באופן יחסי מספר השותפויות בצורה דרמטית.

שותפות היא התאגדות של מספר אנשים, 2 עד 50, במטרה לנהל עסק. מספר עקרונות נמצאים בבסיסן של שותפויות:

  • אחריותם של כל השותפים היא מלאה, כלומר כל אחד מהם ערב באופן אישי לכול חובות העסק. ערבות זו ניתנת להגבלה באמצעות רישומה של “שותפות מוגבלת” אצל רשם השותפויות, אך בכל מקרה יהיה אחד השותפים אחראי ללא הגבלה.
  • ברירת המחדל היא שרווחי והפסדי השותפות מתחלקים בין השותפים לפי יחס הבעלות שלהם בשותפות. ניתן לסייג זאת באמצעות הסכם הקובע אחרת. בדרך כלל יהיה זה כאשר חלק מהשותפים עובד בשותפות והחלק האחר אינו עובד בה.
  • ברירת המחדל היא שההשקעות הכספיות של השותפים הנן באופן יחסי לאחוזי הבעלות שלהם בשותפות. גם כאן ניתן לסייג זאת, כאשר שותף מסוים מכניס לשותפות נכסים בלתי מוחשיים, כגון ידע.
  • כל שותף חייב לפתוח תיק במס הכנסה ולדווח על רווחיו או הפסדיו מהשותפות.
  • כל שותף חייב לפתוח תיק במס ערך מוסף. בנוסף לכך, השותפות פותחת תיק במע”מ ומקבלת מספר סידורי מקבוצת השותפויות.
  • כל שותף חייב לפתוח תיק בביטוח הלאומי. רווחיו או הפסדיו מדווחים לביטוח הלאומי על ידי רשות המסים.

נושאים קשורים שעלולים לעניין אותך

עדכונים שוטפים 6.10.2021‎‎

לקוחות יקרים! להלן עדכונים שוטפים בנושאי חקיקה וכו’: 1.      התקנת דלקנים בכלי רכב – רבים מכם קראו בעיתונים על הכוונה לחייב את בעלי העסקים מחודש נובמבר 2021 להתקין דלקנים

קרא עוד »