עדכון קורונה 27.5.2020‎

כל העדכונים בנוגע למענק החזרת העובדים ופעימת הפיצוי השלישית